Home » » ซีรีย์ Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ [พากษ์ไทย]

ซีรีย์ Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ [พากษ์ไทย]

เป็นละคร ประเพณีความเชื่อที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ในระหว่างยุค Joseon ในเมือง Miryang
Arang (รับบทโดย Shin Min Ah) ผู้หญิงสาวสวยบริสุทธิ์  จิตใจดี เป็นลูกสาวของเจ้าหน้าที่ตรวจการ
เธอเติบโตมาโดยปราศจากแม่ เธอถูกเลี้ยงดูอย่างโหดร้ายจากคนเลี้ยงดู เขาลวนลามและทำร้ายเธอ
และวางแผนที่จะข่มขืนเธอ แต่เธอขัดขืนทำให้เขาฆ่าเธอและทิ้งศพเธอให้เน่าอยู่ในป่า
ส่วนพ่อของเธอคิดว่าเธอหนีตามผู้ชายไปทำให้เขาต้องอับอาย  เขาจึงลาออกจากตำแหน่ง
และทุกๆครั้งที่มีเจ้าหน้าตรวจการคนใหม่มารับตำแหน่ง Arang จะปรากฎตัว  จนเขาหวาดกลัวและหนีไปทุกราย
แต่แล้ววันนึง มีเจ้าหน้าตรวจการคนใหม่ เป็นชายหนุ่ม Eun Oh (รับบทโดย Lee Jun Ki)
Arang ก็ได้ปรากฎตัวให้เขาเห็นเหมือนกับทุกๆคนที่ผ่านมา แต่ผู้ชายคนนี้ไม่หนีและกลับเป็นอกเห็นใจเธอ
และสัญญากับเธอว่าจะตามหาคนที่ฆ่าเธอและแก้แค้นที่ทำให้เธอต้องตาย เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตาม
Arang and the Magistrate

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่1-1.1

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่1-1.2

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่1-1.3

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่1-1.4

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่2-2.1

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่2-2.2

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่2-2.3

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่2-2.4

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่3-3.1

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่3-3.2

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่3-3.3

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่3-3.4

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่4-4.1

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่4-4.2

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่4-4.3

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่4-4.4

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่5-5.1

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่5-5.2

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่5-5.3

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่5-5.4

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่6-6.1

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่6-6.2

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่6-6.3

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่6-6.4

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่7-7.1

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่7-7.2

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่7-7.3

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่7-7.4

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่8-8.1

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่8-8.2

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่8-8.3

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่8-8.4

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่9-9.1

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่9-9.2

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่9-9.3

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่9-9.4

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่10-10.1

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่10-10.2

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่10-10.3

Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่10-10.4
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่11-11.1
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่11-11.2
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่11-11.3
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่11-11.4
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่12-12.1
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่12-12.2
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่12-12.3
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่12-12.4
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่13-13.1
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่13-13.2
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่13-13.3
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่13-13.4
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่14-14.1
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่14-14.2
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่14-14.3
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่14-14.4
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่15-15.1
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่15-15.2
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่15-15.3
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่15-15.4
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่16-16.1
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่16-16.2
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่16-16.3
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่16-16.4
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่17-17.1
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่17-17.2
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่17-17.3
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่17-17.4
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่18-18.1
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่18-18.2
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่18-18.3
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่18-18.4
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่19-19.1
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่19-19.2
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่19-19.3
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่19-19.4
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่20-20.1
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่20-20.2
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่20-20.3
Arang and the Magistrate / อารัง ภูตสาวรักนิรันดร์ ตอนที่20-20.4

♥End♥

Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. หนังซูม - All Rights Reserved
Template Modify by Creating Website
Proudly powered by Blogger